LA FESTA DEL RIU

L’Economia solidària significa transformar l’economia

La Festa del Riu vol demostrar que l’Economia Social i Solidària del Bages ja és una realitat, i que està present en tots els sectors productius i reproductius. I com que existeix, és una bona opció (la millor!) per cada una de les nostres decisions del dia a dia.

La Festa del Riu, vol donar visibilitat i promocionar les alternatives econòmiques de proximitat, i amb un impacte global positiu. Alternatives econòmiques cada cop més fortes i consolidades, tot i que per algunes persones encara són desconegudes, i que poden oferir-nos solucions per crear i reforçar una economia que posa les persones al centre.

A la Festa del Riu, es podran conèixer entitats de cooperació nord-sud, entitats locals enfocades a les persones, cooperatives i altres empreses d’economia social de tots els sectors, projectes d’agricultura sostenible, projectes en el camp del tèxtil responsable, artesans i artesanes, associacions de persones nouvingudes, i delícies gastronòmiques del territori.

La Festa del Riu compta amb una programació cultural i artística potent, en la línia de la cultura crítica i amb una aposta per la transformació social.


El camí a seguir

Entre tots els agents actius en l’organització de la Festa del Riu hi ha la voluntat d’anar avançant cap un festival amb un fort component participatiu.

La Festa no és l’objectiu per ell sol, sinó que ha de ser una eina que contribueixi a l’Economia Social i Solidària del territori. Ha de permetre el coneixement entre tots els projectes, la generació de sinèrgies, i fins i tot la possibilitat de generar finançament per a les entitats i projectes d’Economia social i solidària de la comarca, tant els que ja existeixen com aquells que es generin de nou.

Així, els diners que es generin a través de la Festa, es destinaran a projectes i entitats de l’Economia Social i Solidària, assegurant el retorn de la Festa al territori i als objectius de l’ESS.


Els principis de la festa

1. La cultura com a motor de transformació

En les darreres dècades la idea d’una cultura integrada a l’oci ha tingut un pes important, però ha estat entesa com una indústria d’entreteniment, i sovint desvinculada de les seves funcions de transmetre valors a la societat.

La cultura ha de ser un element de cohesió, una eina de creixement, d’educació, de transformació i socialització, que contribueixi al desenvolupament i al creixement personal, i col·lectiu.

Volem donar espai a la cultura feta i pensada per transformar el sistema i la societat en la que vivim, per emancipar-nos i fer realitat altres mons i vides.

 

 

2. Diversitat i cohesió social

La Festa del riu és un espai per a la reflexió i el canvi en les desigualtats existents a la nostra societat.

En l’organització s’hi impliquen col·lectius i entitats d’inclusió social, i persones en situació de vulnerabilitat per tal de crear dinàmiques de treball i de coneixença amb tot el teixit de la ciutat, desmuntar els prejudicis i creences estigmatitzants, i treballant per la seva plena inclusió.

Entenem que fomentar la seva participació a l’acte és una eina de lluita contra les situacions d’exclusió i vulnerabilitat, i de creació d’una ciutat més cohesionada, diversa i inclusiva.

3. Interculturalitat i justícia global

Volem cultivar actituds, valors i pràctiques favorables a la pau i a la justícia global en les nostres relacions culturals, econòmiques i ambientals.

És per això que promocionem el consum conscient, l’economia solidària local i internacional, i el comerç just, difonent bones pràctiques aplicables a la vida quotidiana i impulsant el comerç just i la traçabilitat del nostre consum.

4. Economia Social i Solidària

L’ Economia Social i Solidària (ESS) està formada per una gran diversitat d’experiències pràctiques que busquen donar solució als greus problemes de desigualtat que genera el sistema capitalista hegemònic.

Les iniciatives d’ESS son molt heterogènies, però tenen en comú uns elements que defineixen el seu caràcter transformador:

  • La gestió democràtica, participativa i basada en l’autoorganització.

  • L’orientació a les necessitats humanes, posant l’economia al servei de les persones, gestionant els recursos equitativament i explotar-los de manera sostenible.

  • El compromís amb la comunitat i amb el canvi social.

  • L’actuació segons els valors de la igualtat, la justícia i la solidaritat.

5. Sostenibilitat ambiental

ntigament, la llanera del riu Cardener va ser un important espai de producció, amb el sorgiment d’un gran nombre de fàbriques tèxtils, com també un espai d’oci i diversió, amb la celebració d’importants actes socials. Les darreres dècades però, la ciutat ha crescut d’esquenes al riu.

La Festa del Riu és una oportunitat per recuperar i reivindicar el Riu, un espai amb grans valors ecològics, naturals, patrimonials i històrics.

Volem convidar a la ciutat a redescobrir-lo, gaudir-lo des del respecte, i aprendre a cuidar-lo.

6. Gestió pública comunitària i treball en xarxa

L’organització de la Festa del Riu buscar implicar tot el teixit de la comarca que treballa per una cultura, una economia i una societat transformadora.

La Festa del Riu és també un espai d’intercanvi, de coneixença i de treball transversal entre les diferents iniciatives del territori que comparteixen un model de societat transformador, inclusiu i sostenible.

Per això, treballem conjuntament institucions públiques i entitats, convençudes de que el treball en xarxa és la millor manera d’avançar.


Qui som

La Festa del Riu, és també el resultat del treball conjunt entre diferents agents. Tot i que la Festa ha estat fins l’actualitat liderada i impulsada per l’Ajuntament de Manresa, cada any s’han anat incorporant nous agents organitzadors, que han donat més contingut i força a l’esdeveniment.

L’any 2018, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central es va incorporar com a co-organitzador de la Mostra d’Economia Solidaria, liderant l’organització de la potent setmana prèvia, però també contribuint especialment a la capacitat d’enxarxament de la Festa.

L’any 2019 es va fer un altre salt quantitatiu i qualitatiu amb col·laboracions, incorporant molts projectes, col·lectius i persones en l’organització i disseny de la Festa. Així, des de fa un any, s’ha incorporat la Casa de la Música com a organitzador, i molts projectes i entitats s’han implicat en les comissions d’organització de la Festa, en l’organització de tallers, i en l’elaboració de propostes.

A més a més, s’ha comptat amb l’acompanyament, els consells i el suport del Festival Esperanzah!, que és avui un model que nodreix i serveix de referent a la Festa del Riu.


Orígens

La Festa del Riu, com a Festa de la Cultura i l’Economia Transformadora, és el resultat d’un procés de confluència de dos esdeveniments:

La Mostra d’Economia Social i Solidària del Bages, de la qual ja se n’han celebrat 3 edicions. La Mostra va començar com una fira d’entitats, i ha anat creixent i apostant pel públic familiar i un ambient festiu, sempre combinat amb el contingut crític i de transformació social.

La Festa del Riu, de la qual l’any 2018 es va fer la primera edició. A través d’espectacles, concerts i activitats infantils, es va donar vida a la zona del riu, contribuint a la recuperació d’aquest espai com un espai relacional de la ciutat.

Així, el 2019, aquestes dues festes es van aliar per crear la Festa del riu com a Festa de la Cultura i l’Economia Transformadora.

Contacta

Contacta

Contact us

Your message has been sent sucessfully