Cultura i Economia Transformadores

TALLERS INFANTILS

ESPLANADA DEL PONT NOU, MANRESA

ORGANITZA: Agrupació de Pescadors de Manresa

Nens i nenes a partir de 7 anys.
També hi poden participar adults acompanyant els infants.

DE 16:00 A 18:00

Taller de coneixement de l’entorn fluvial i de la pesca sostenible

En gran mesura, la causa de la llarga tradició de pesca de la ciutat rau en el fet que Manresa té l’enorme sort de comptar amb un ecosistema fluvial de gran interès en molts àmbits i amb un potencial d’atractiu enorme i ha estat així des de sempre.

Des de l’Agrupació de Pescadors de Manresa, pensem que és una riquesa excepcional que no ens pot passar per alt. I que s’ha de potenciar. I no només per la pesca, sinó per moltes altres activitats a les que convida un entorn així.

Creiem que per a que la pràctica de la pesca pugui ser efectivament fomentada, potenciada i impulsada, és necessària una conscienciació col·lectiva de que cal efectuar labors de conservació i restauració de l’entorn que hauran d’anar a càrrec de les generacions futures, i per aquest motiu creiem imprescindible que aquesta conscienciació comenci pels més menuts.

Contingut:

  1. Introducció a la tradició de la pesca a Manresa i a la Comarca
  2. Conceptualització del que és i del que no és la pesca esportiva moderna
  3. Coneixement de la fauna fluvial autòctona i invasora. Tractament de cadascuna.
  4. Coneixement de la vegetació fluvial autòctona i invasora. Tractament de cadascuna.
  5. Coneixement dels estris de pesca
  6. Pescar amb seguretat, envers un mateix i envers els altres
  7. Coneixement de les tècniques de pesca
  8. Sensibilització amb la cura de les espècies i de la necessitat de vetllar per l’entorn i de tenir cura dels animals capturats.
  9. Sensibilització sobre la necessitat de mantenir net l’entorn
  10. Pràctica de llançat amb diferents tècniques